Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Проекти

Наименование на проект: Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации
Номер на проект: МУ21-ФМИ-004
Ръководител: доц. д-р Ст. Хаджиколева
Начална дата: 01.02.2021 г.
Крайна дата: 30.11.2022 г.
Основна цел на проекта е стимулиране и оказване на подкрепа на докторанти и постдокторанти за провеждане на качествени научни изследвания с цел успешна научна кариера.
Наименование на проект: Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации
Номер на проект: СП19-ФМИ-004
Ръководител: доц. д-р Ст. Хаджиколева
Начална дата: 23.04.2019 г.
Крайна дата: 30.11.2020 г.
Основна цел на проекта е формиране у студенти и докторанти на научни компетентности и стимулиране на развитието на научен потенциал за провеждане на качествени научни изследвания.
Наименование на проект: Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса
Номер на проект: СП19-ФМИ-012
Ръководител: доц. д-р Е. Хаджиколев
Начална дата: 23.04.2019 г.
Крайна дата: 30.11.2020 г.
Основна цел на проекта е теоретична и практическа подготовка на студенти за провеждане на научни изследвания и практически експерименти с невронни мрежи.
Наименование на проект: Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението
Номер на проект: СП17-ФМИ-005
Ръководител: доц. д-р Ст. Хаджиколева
Начална дата: 16.05.2017 г.
Крайна дата: 30.11.2018 г.
Основна цел на проекта е да стимулира развитието на научен потенциал и подготви студенти и докторанти за провеждане на качествени научни изследвания за приложението на ИКТ в бизнеса и обучението.