Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Дейности

Основни дейности:

  • Планиране, организиране и провеждане на обучения за формиране на научни компетентности
  • Планиране, организиране и провеждане на тематични образователни семинари за моделиране и имплементиране на невронни мрежи
  • Провеждане на научни проучвания и експерименти - за приложение на ИКТ в бизнеса и обучението, за използване на невронни мрежи
  • Подготовка за участие в научни конференции
  • Провеждане на студентски научни семинари
  • Участие на студенти и докторанти в научни конференции и форуми
  • Разработване на образователни цифрови ресурси
  • Разработване на две избираеми дисциплини за невронни мрежи
  • Провеждане на информационна среща за докторантурата в България