Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

За контакти


Доц. д-р Ст. Хаджиколева
GSM: 0896 030 470
e-mail: stankah@uni-plovdiv.bg

За връзка с нас: