Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новини

Дванадесети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

Дванадесетият научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации се проведе онлайн, на 10 юли 2020 г. Студентката Мария Борисова представи проучванията си за възможностите за формиране на мисловни умения от висок порядък. Темата на нейния доклад е "Формиране на умения от висок порядък чрез обучение по Графови бази от данни". Докторант Дамяна Тодорова разказа за проведено изследване за използване на социалните медии в обучението. Разгледа основнит

Виж повече

Участие на докторант в 9-та Международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2020"

Деветата международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2020" се проведе онлайн, на 14 май. Докторант Мирослав Трънков участва с доклад на конференцията. Той представи работата си по създаване на интелигентен автономен агент, който играе на играта Brawl Stars, управляван от изкуствена невронна мрежа. Първоначално агента се обучава чрез събиране на фреймове от игра, която се провежда от опитен човек – играч. След това фрей

Виж повече

Работна среща

Докторант Неделчо Андонов беше домакин на работна среща, проведена на 1 декември 2019 г. Обсъдени са трудностите при изграждане на приложение за моделиране на бизнес процеси, базирано на апарата на обобщените мрежи. Дискутирани са различни възможни решения.

Виж повече

Участие на докторант в 6th IEEE International Conference “Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering”

На 21 и 22 ноември 2019 в гр. София се проведе 6-та международна конференция “Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering”. Докторант Желязко Терзийски взе участие в работата на конференцията. Представената разработка е за прогнозиране на замърсеността на въздуха с финни прахови частици с помощта на невронна мрежа.

Виж повече

Единадесети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 15 ноември 2019 г. се проведе научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Докторант Емил Йончев докладва за напредъка по работата за създаване на формален модел на език за педагогически патерни. Доц. Хаджиколев разказа за проблеми с оценяването на студентите, обучаващи се по програмиране. Той представи задачата за многокритериално оценяване на студентите, базирано на Таксономията на Блум. Докторант Йотов разказа за проведените от него

Виж повече

Обучителен семинар на тема: „Конструиране на изкуствени невронни мрежи с MatLab“

„Конструиране на изкуствени невронни мрежи с MatLab“ беше темата на поредния тематичен обучителен семинар, проведен на 15 ноември 2019 г. от докторант Костадин Йотов. Той представи възможностите на Neural Net Fitting tool за апроксимиране на функции и процеси и предсказване. Разгледа основните етапи при моделиране и обучение на невронна мрежа.

Виж повече

Участие на докторант в Юбилейна научна сесия „Дни на науката – 2019“

Докторант Желязко Терзийски участва в юбилейната научна сесия „Дни на науката – 2019“ в гр. Пловдив. Той представи проучванията си за възможностите за използване на интелигентни невронно-размити структури в бизнеса. Научната сесия се проведе на 31 октомври и беше посветена на 75-тата годишнина от създаването на Съюза на учените в България.

Виж повече

Обучителен семинар на тема: „Академично писане и работа с информационни източници“

На 29 октомври 2019 г., проф. Йордан Христосков проведе обучение на тема „Академично писане и работа с информационни източници“. Той разгледа важни въпроси, свързани с работата с информационни източници, тяхното качество и стойност, правила за цитиране, перифразиране и обобщаване, стилове за цитиране и позовавания на различни видове източници, и др. Специално внимание обърна на специфичните особености на академичното писане. Проф. Христосков отго

Виж повече

Обучителен семинар на тема: „Презентиране и комуникиране в научните среди“

Семинар на тема „Презентиране и комуникиране в научните среди“ се проведе на 22 октомври 2019 г. в Дома на учените - гр. Пловдив. Доц. Желязка Райкова разясни основните правила и изисквания за добра презентация. Последователно разгледа основни въпроси, свързани със структурата и съдържанието на презентацията, оформянето, ролята на цветовете, различни аспекти на вербалната и невербалната презентация и др. Тя даде на младите учени множество съвети

Виж повече

Обучителен семинар "Изграждане на системи с изкуствен интелект в Python"

Докторант Мирослав Трънков беше лектор на поредния образователен семинар, на тема "Изграждане на системи с изкуствен интелект в Python". Той разгледа основните софтуерни библиотеки за машинно обучение. Представи известни приложения за лицево разпознаване, игрови ботове и др. Сподели личен опит от работата си с невронни мрежи.

Виж повече