Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новини

Работна среща по проект "Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации"

На 22 януари 2021 г. се проведе първа работна среща по проект "Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации". Доц. Хаджиколева запозна участниците с планираните дейности и очакваните резултати. Обсъдени са текущите задачи и съответните срокове.

Виж повече

Информационна среща "Докторантурата в България – нормативна уредба, възможности и перспективи"

На 4.02.2021 г. беше проведена онлайн информационна среща „Докторантурата в България – нормативна уредба, възможности и перспективи“. Лектор беше г-жа Цвета Темелкова - началник на Отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“ при ПУ. На срещата присъстваха както студенти от ФМИ, така и докторанти от различни факултети на Пловдивския университет. Г-жа Темелкова представи подробно условията и нормативната уредба за прием и обучение на докт

Виж повече

Четиринадесети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

Четиринадесетият научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации се проведе на 20 януари 2021 г. Студентът Димитър Попов представи работата си по създаване на играта Moo Lander. Той сподели своя опит и работата по дизайна и разработката на играта. Разказа за предизвикателствата, с които се е сбълскал, и трудностите, които е преодолял. Студент Мария Борисова докладва за опита си с Orange за анализ и обработване на данни. Тя представи и примери

Виж повече

Тринадесети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 14 декември 2020 г. се проведе поредния научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Докторант Меги Дакова изнесе доклад на тема "Предизвикателства и политики пред Наука – Бизнес – Образование". Тя разгледа актуалните политики и стратегии, насочени към реформиране на образованието и науката в подкрепа на бизнеса. Докторант Емил Йончев представи напредъка си по работата за конструиране на учебен път в контекста на Е-обучението.

Виж повече

Участие на докторанти в Научна конференция „Дни на науката 2020“

Научна конференция „Дни на науката 2020“ се проведе на 20–21 ноември 2020 г., в онлайн формат. Форумът се организира от Съюз на учените в България – клон Пловдив и ежегодно привлича учени от различни научни направления. В работата на конференцията, с доклади участваха докторантите Мирослав Трънков, Емил Йончев, Желязко Терзийски и Дамяна Тодорова. Мирослав Трънков разказа за проведни експерименти за оптимизиране на производството на текстилни вла

Виж повече

Научен семинар по проект "Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса"

На 13 ноември 2020 г. се проведе научен семинар по проект "Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса". Представиха се три научни разработки: "Оптимизация в производственото планиране на камгарни прежди чрез методи на машинното обучение", с автор докт. Мирослав Трънков; "Използване на техники от изкуствения интелект за прогнозиране на биологична активност на пептиди" - докт. Желязко Терзийски; "Система за избор на най-ефективен метод за

Виж повече

Участие на докторанти в Международна конференция по техника, технологии и образование ICTTE 2020

Международна конференция по техника, технологии и образование ICTTE 2020, се проведе онлайн в периода 4-6 ноември 2020 г. Докторант Костадин Йотов участва с доклад на тема "Influence of the price of electricity for the industry on the consumption in the economic sector in Bulgaria". Той представи едно изследване за динамиката на енергопотреблението и цените на електроенергията за индустриалния сектор в България. Доктор Тодор Рачовски докладва з

Виж повече

Участие на студент в VIII Международна конференция на младите учени - Пловдив

В периода 23-26 юли 2020 г. се проведе VIII Международна конференция на младите учени - Пловдив. Форумът предоставя на младите учени от различни страни възможност за изява, придобиване на опит и увереност при презентирането на научни идеи и резултати. В него взе участие и Мария Борисова. Тя представи свои разработки, свързани с формирането на мисловни умения от висок порядък при обучението по графови бази от данни.

Виж повече

Дванадесети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

Дванадесетият научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации се проведе онлайн, на 10 юли 2020 г. Студентката Мария Борисова представи проучванията си за възможностите за формиране на мисловни умения от висок порядък. Темата на нейния доклад е "Формиране на умения от висок порядък чрез обучение по Графови бази от данни". Докторант Дамяна Тодорова разказа за проведено изследване за използване на социалните медии в обучението. Разгледа основнит

Виж повече

Участие на докторант в 9-та Международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2020"

Деветата международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2020" се проведе онлайн, на 14 май. Докторант Мирослав Трънков участва с доклад на конференцията. Той представи работата си по създаване на интелигентен автономен агент, който играе на играта Brawl Stars, управляван от изкуствена невронна мрежа. Първоначално агента се обучава чрез събиране на фреймове от игра, която се провежда от опитен човек – играч. След това фрей

Виж повече