Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новини

Обучителен семинар "Моделиране на невронни мрежи в Matlab"

Моделиране на невронни мрежи в Matlab беше темата на семинара, който се проведе на 5 октомври 2021 г. Доц. Терзийска представи основните инструменти в Matlab за създаване на невронни мрежи. С конкретни примери илюстрира работата с инструментите Neural Network Toolbox и Deep Network Designer.

Виж повече

Обучителен семинар "Алгоритми на изкуствения интелект"

Семинар на тема „Алгоритми на изкуствения интелект“ се проведе на 29 септември 2021 г. Доц. Маргарита Терзийска представи концепцията за изкуствена невронна мрежа. Последователно разгледа основни въпроси, свързани с обучението на невронни мрежи, методи за обучение и проблеми при обучението на невронни мрежи. Разясни същността на размитата логика и даде пример за хибридна невронно размита структура.

Виж повече

Обучителен семинар "Изкуственият интелект в научноизследователската дейност"

На 28 септември 2021 г. стартира цикъл от обучителни семинари, посветени на изкуствения интелект. Обучението се провежда от доц. д-р Маргарита Терзийска. Първият семинар беше на тема "Изкуственият интелект в научноизследователската дейност". Доц. Терзийска разгледа последователност някои специфики на научната дейност, етапите на научното изследване и различните видове изкуствен интелект. Тя запозна участниците в семинара с предимствата и недоста

Виж повече

Участие на докторант в XXХI Международна online научна конференция

Докторант Емил Ангелов участва в XXХI Международна online научна конференция. Тя се организира от Съюз на учените - Стара Загора, и се проведе в периода 3-4 юни 2021 г. Докт. Ангелов участва в конференцията с два доклада. Той представи различни аспекти, свързани с работата му по изграждане на иновативна система за обработване на изображения.

Виж повече

Участие в Научна конференция "Техника, технологии и системи - ТЕХСИС 2021"

Десета международна научна конференция "Техника, технологии и системи - ТЕХСИС 2021" се проведе в периода 27-29 май 2021г., в онлайн формат. Конференцията се организира ежегодно от Технически университет-София, Филиал Пловдив и привлича изследователи от академичните среди и индустрията, които споделят идеи, разработки и иновации. В работата на конференцията, с доклади участваха докторант Мирослав Трънков и гл. ас. Стоян Черешаров. Докторант Трънк

Виж повече

Работна среща по проект "Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации"

На 22 януари 2021 г. се проведе първа работна среща по проект "Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации". Доц. Хаджиколева запозна участниците с планираните дейности и очакваните резултати. Обсъдени са текущите задачи и съответните срокове.

Виж повече

Информационна среща "Докторантурата в България – нормативна уредба, възможности и перспективи"

На 4.02.2021 г. беше проведена онлайн информационна среща „Докторантурата в България – нормативна уредба, възможности и перспективи“. Лектор беше г-жа Цвета Темелкова - началник на Отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“ при ПУ. На срещата присъстваха както студенти от ФМИ, така и докторанти от различни факултети на Пловдивския университет. Г-жа Темелкова представи подробно условията и нормативната уредба за прием и обучение на докт

Виж повече

Четиринадесети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

Четиринадесетият научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации се проведе на 20 януари 2021 г. Студентът Димитър Попов представи работата си по създаване на играта Moo Lander. Той сподели своя опит и работата по дизайна и разработката на играта. Разказа за предизвикателствата, с които се е сбълскал, и трудностите, които е преодолял. Студент Мария Борисова докладва за опита си с Orange за анализ и обработване на данни. Тя представи и примери

Виж повече

Тринадесети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 14 декември 2020 г. се проведе поредния научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Докторант Меги Дакова изнесе доклад на тема "Предизвикателства и политики пред Наука – Бизнес – Образование". Тя разгледа актуалните политики и стратегии, насочени към реформиране на образованието и науката в подкрепа на бизнеса. Докторант Емил Йончев представи напредъка си по работата за конструиране на учебен път в контекста на Е-обучението.

Виж повече

Участие на докторанти в Научна конференция „Дни на науката 2020“

Научна конференция „Дни на науката 2020“ се проведе на 20–21 ноември 2020 г., в онлайн формат. Форумът се организира от Съюз на учените в България – клон Пловдив и ежегодно привлича учени от различни научни направления. В работата на конференцията, с доклади участваха докторантите Мирослав Трънков, Емил Йончев, Желязко Терзийски и Дамяна Тодорова. Мирослав Трънков разказа за проведни експерименти за оптимизиране на производството на текстилни вла

Виж повече