Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новини

Научен семинар по проект "Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса"

На 13 ноември 2020 г. се проведе научен семинар по проект "Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса". Представиха се три научни разработки: "Оптимизация в производственото планиране на камгарни прежди чрез методи на машинното обучение", с автор докт. Мирослав Трънков; "Използване на техники от изкуствения интелект за прогнозиране на биологична активност на пептиди" - докт. Желязко Терзийски; "Система за избор на най-ефективен метод за

Виж повече

Участие на докторанти в Международна конференция по техника, технологии и образование ICTTE 2020

Международна конференция по техника, технологии и образование ICTTE 2020, се проведе онлайн в периода 4-6 ноември 2020 г. Докторант Костадин Йотов участва с доклад на тема "Influence of the price of electricity for the industry on the consumption in the economic sector in Bulgaria". Той представи едно изследване за динамиката на енергопотреблението и цените на електроенергията за индустриалния сектор в България. Доктор Тодор Рачовски докладва з

Виж повече

Участие на студент в VIII Международна конференция на младите учени - Пловдив

В периода 23-26 юли 2020 г. се проведе VIII Международна конференция на младите учени - Пловдив. Форумът предоставя на младите учени от различни страни възможност за изява, придобиване на опит и увереност при презентирането на научни идеи и резултати. В него взе участие и Мария Борисова. Тя представи свои разработки, свързани с формирането на мисловни умения от висок порядък при обучението по графови бази от данни.

Виж повече

Дванадесети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

Дванадесетият научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации се проведе онлайн, на 10 юли 2020 г. Студентката Мария Борисова представи проучванията си за възможностите за формиране на мисловни умения от висок порядък. Темата на нейния доклад е "Формиране на умения от висок порядък чрез обучение по Графови бази от данни". Докторант Дамяна Тодорова разказа за проведено изследване за използване на социалните медии в обучението. Разгледа основнит

Виж повече

Участие на докторант в 9-та Международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2020"

Деветата международна научна конференция „Техника, Технологии и Системи - ТЕХСИС 2020" се проведе онлайн, на 14 май. Докторант Мирослав Трънков участва с доклад на конференцията. Той представи работата си по създаване на интелигентен автономен агент, който играе на играта Brawl Stars, управляван от изкуствена невронна мрежа. Първоначално агента се обучава чрез събиране на фреймове от игра, която се провежда от опитен човек – играч. След това фрей

Виж повече

Работна среща

Докторант Неделчо Андонов беше домакин на работна среща, проведена на 1 декември 2019 г. Обсъдени са трудностите при изграждане на приложение за моделиране на бизнес процеси, базирано на апарата на обобщените мрежи. Дискутирани са различни възможни решения.

Виж повече

Участие на докторант в 6th IEEE International Conference “Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering”

На 21 и 22 ноември 2019 в гр. София се проведе 6-та международна конференция “Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering”. Докторант Желязко Терзийски взе участие в работата на конференцията. Представената разработка е за прогнозиране на замърсеността на въздуха с финни прахови частици с помощта на невронна мрежа.

Виж повече

Единадесети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 15 ноември 2019 г. се проведе научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Докторант Емил Йончев докладва за напредъка по работата за създаване на формален модел на език за педагогически патерни. Доц. Хаджиколев разказа за проблеми с оценяването на студентите, обучаващи се по програмиране. Той представи задачата за многокритериално оценяване на студентите, базирано на Таксономията на Блум. Докторант Йотов разказа за проведените от него

Виж повече

Обучителен семинар на тема: „Конструиране на изкуствени невронни мрежи с MatLab“

„Конструиране на изкуствени невронни мрежи с MatLab“ беше темата на поредния тематичен обучителен семинар, проведен на 15 ноември 2019 г. от докторант Костадин Йотов. Той представи възможностите на Neural Net Fitting tool за апроксимиране на функции и процеси и предсказване. Разгледа основните етапи при моделиране и обучение на невронна мрежа.

Виж повече

Участие на докторант в Юбилейна научна сесия „Дни на науката – 2019“

Докторант Желязко Терзийски участва в юбилейната научна сесия „Дни на науката – 2019“ в гр. Пловдив. Той представи проучванията си за възможностите за използване на интелигентни невронно-размити структури в бизнеса. Научната сесия се проведе на 31 октомври и беше посветена на 75-тата годишнина от създаването на Съюза на учените в България.

Виж повече