Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новини

Кръгла маса “Възможности пред младите хора в науката и бизнеса”

Кръгла маса “Възможности пред младите хора в науката и бизнеса” се проведе на 10 ноември 2018 г. в гр. Хисаря. Участниците в проекта дискутираха възможностите за провеждане на научна дейност и перспективите пред младите учени в България. Доц. Хаджиколева ги запозна с новите законови регламенти за обучение и придобиване на образователно и научна степен "доктор". Д-р Рачовски разказа за докторантурата си, за предизвикателствата, които е срещнал

Виж повече

Девети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 10 ноември 2018 г. в гр. Хисаря се проведе девета сбирка на Научния семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Докторант Неделчо Андонов докладва за съвременни технологии за управление на сигурността и защита на приложения в облака. Той разгледа някои добри практики и сподели личните си впечатления за основните проблеми на сигурността в облака.

Виж повече

Осми научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

Радослава Терзиева и Деян Николов бяха докладчици на осмия Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, който се проведе на 30.10.2018 г. Радослава Терзиева разказа за възможността за моделиране на бизнес казуси с матрични игри и я илюстрира с практически примери. Деян Николов говори на тема "Софтуер за хора със специални образователни потребности". Незрящият студент направи демонстрация как работи с компютъра и показа, че силата на духа

Виж повече

Участие на докторант в Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018"

Докторант Радослава Териева участва с доклад на Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018". Конференцията се проведе в периода 25-27 октомври 2018 г. в гр. Шумен. Събитието се организира от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и се провежда на всеки две години.

Виж повече

Участие на студенти в Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" ICTTE 2018

Студентите Красен Йорданов и Силвия Дичева участваха с доклад на Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" ICTTE 2018. Конференцията се проведе на 18-19 октомври 2018 г. в гр. Ямбол.

Виж повече

Седми научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 3 октомври 2018 г. се проведе седма сбирка на Научния семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Елена Георгиева представи разработката си – мобилно приложение - мотиватор за поставяне на цели и организация на задачи. Владимир Цветков докладва за работата си по създаване на педагогически патерни за диференциран подход в обучението.

Виж повече

Шести научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

Шести научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации се проведе на 5 юли 2018 г. Трима студенти докладваха за разработките си - Христо Христов, Сениха Миминевска и Калина Ранчева. Христо Христов представи концептуален модел и софтуерно приложение за управление на медицински практики "IDoctor". Сениха Миминевска докладва за разработваната от нея Система за оптимизиране на пътния трафик, а Калина Ранчева – за уеб-базиран съветник за хранене в „

Виж повече

Пети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 28 май 2018 г. се проведе петата сбирка на Научния семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Валентина Русева представи модел и софтуерен прототип на мобилно приложение, подпомагащо обучението по математика. Радина Иванова представи работата си по изграждане на мобилна игра.

Виж повече

Четвърти научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

Валерия Пижева и Благовест Пижев бяха докладчици на четвъртия Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, който се проведе на 22.06.2018 г. Те представиха работата си по изграждане на софтуерни модули за анализ и визуализация на хидрометрични и метеорологични данни. Благовест Пижев направи демонстрация на софтуерните разработки.

Виж повече

Българската писменост по света – за 24 часа на 24 май

Кампанията "Българската писменост по света – за 24 часа на 24 май" премина тържествено. Българи от 16 държави от 5 континента изпратиха снимки от празника си. Над 120 снимки - цветни и весели, са запечатали доброто настоение, радост и гордост на нашите сънародници от цял свят.

Виж повече