Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новини

Участие в Единадесета национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество"

Студенти от ФМИ участваха в Единадесета национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество". Научният форум се проведе на 1-2 юни 2018 г. в гр. Пловдив. Студентите изслушаха доклади от водещи учени и се потопиха в научната атмосфера на конференцията. Запознаха се с някои детайли, свързани с участието в научни форуми.

Виж повече

Трети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 9 май 2018 г. се проведе трета сбирка на Научния семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Мария Атанасова и Ванеса Ескиева изнесоха доклад на тема „Метапрограмиране със SAS“. Красен Йорданов и Силвия Дичева представиха работата си по темата „Педагогически патерни за оценяване“.

Виж повече

Втора работна среща по проект "Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението"

На 9 май 2018 г. се проведе втора работна среща по проект „Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението“. Участниците в целевата група бяха информирани за резултатите от първия етап на проекта. Доц. Хаджиколева запозна студентите с предстоящите дейности и задачи. Бяха обсъдени планираните обучения, студентски научни семинари и възможностите за подкрепа за изготвяне на публикации и участие в научни форуми и конференции.

Виж повече

Българската писменост по света – за 24 часа на 24 май

Броени дни ни делят от най- българския празник – 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Ентусиасти от четирите краища на България се обединиха в уникална кампания, която ще представи емоциите на българите по цял свят в най-българския ден – 24 май .

Кампанията „Българската писменост по света – за 24 часа на 24 май“ се реализира с подкрепата на Студентска школа за ИКТ иновации. Логото е разработе

Виж повече

Шеста студентска научна сесия на ФМИ при ПУ

На 6 януари 2018 г. във Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет се проведе Шеста студентска научна сесия. Студентите Петя Делчева, Иван Желев и Веселина Нанева докладваха за последните си разработки.

Виж повече

Обучителен семинар "Научно писане. Стандарти за цитиране"

На 29 ноември 2017 г. се проведе обучителен семинар на тема „Научно писане. Стандарти за цитиране“. Темата беше представена от доц. д-р Станка Хаджиколева. Бяха разгледани основни въпроси, свързани с академичното писане.

Виж повече

Участие на студенти в Научна конференция “Иновационни софтуерни инструменти и технологии с приложения в научни изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението”

Студентите Иван Желев и Веселина Нанева участваха с доклади на официален научен форум. Те изнесоха доклади на научна конференция “Иновационни софтуерни инструменти и технологии с приложения в научни изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението”, която се проведе на 23 ноември 2017 г. в к. к. Пампорово.

Виж повече

Обучителен семинар “Английски език в научноизследователската дейност”

Обучителен семинар на тема „Английски език в научноизследователската дейност“ се проведе на 14 ноември 2017 г. Ас. Мариета Атанасова разгледа множество често срещани езикови грешки, които са причина за отхвърляне на научни статии. Студентите получиха насоки и препоръки за водене на академична кореспонденция.

Виж повече

Обучителен семинар “Среда за електронно обучение Мудъл”

Третият обучителен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации се проведе на 7 ноември 2017 г. Лекторите гл. ас. д-р Надежда Ангелова и гл. ас. д-р Габриела Кирякова проведоха обучение на тема „Среда за електронно обучение Мудъл“. Те представиха на студентите основните функционалности на средата Мудъл от студентска и от преподавателска перспектива и ги запознаха с възможностите за моделиране на образователни ресурси и дейности.

Виж повече

Студентски семинар "Игра на нули и единици" за стартиращи дигитални предприемачи

Иван Желев, Веселина Нанева и Владимир Цветков участваха в студентски семинар "Игра на нули и единици" за стартиращи дигитални предприемачи. Студентите се запознаха с текущото състояние на дигиталното предприемачество в България и по света, и получиха ценни съвети от изявени лектори и експерти. Семинарът се проведе в 3 – 5 ноември 2017, гр. Банкя, организиран от Институт за икономическа политика и Фондация „Ханс Зайдел“.

Виж повече