Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новини

Обучителен семинар на тема: „Методи и методология на научните изследвания“

На 21 май 2019 г. се проведе първият обучителен семинар по проект „Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации“. Лекторът - проф. д.т.н. инж. Степан Актерян изнесе лекция на тема "Методи и методология на научните изследвания". Той разясни основни понятия, свързани с науката, научното знание и научните изследвания. Представи различни класификации, свързани с начините и средства за провеждане на научни изследвания. Разгле

Виж повече

Първа работна среща по проект „Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации“

Работна среща по проект „Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации“ беше проведна на 17 май 2019 г. Участниците в проекта бяха запознати с поставените цели, планираните дейности и текущите задачи. Получиха информация как да изготвят индивидуален план за работата си по проекта, за планираните обучителни и научни студентски семинари, и за възможностите за подкрепа за изготвяне на публикации и участие в научни форуми и ко

Виж повече

Заключителна работна среща по проект "Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението"

Заключителната работна среща по проект "Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението" се проведе на 11 ноември 2018 г. в гр. Хисаря. Доц. Хаджиколева представи извършената в рамките на проекта работа и направи равносметка за студентките постижения. Тя поздрави най-активните участници в проекта за тяхното трудолюбие и упоритост и им пожела много успехи - Владимир Цветков, Веселина Нанева, Иван Желев, Петя Делчева, Неделчо Андонов, Крас

Виж повече

Кръгла маса “Възможности пред младите хора в науката и бизнеса”

Кръгла маса “Възможности пред младите хора в науката и бизнеса” се проведе на 10 ноември 2018 г. в гр. Хисаря. Участниците в проекта дискутираха възможностите за провеждане на научна дейност и перспективите пред младите учени в България. Доц. Хаджиколева ги запозна с новите законови регламенти за обучение и придобиване на образователно и научна степен "доктор". Д-р Рачовски разказа за докторантурата си, за предизвикателствата, които е срещнал

Виж повече

Девети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 10 ноември 2018 г. в гр. Хисаря се проведе девета сбирка на Научния семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Докторант Неделчо Андонов докладва за съвременни технологии за управление на сигурността и защита на приложения в облака. Той разгледа някои добри практики и сподели личните си впечатления за основните проблеми на сигурността в облака.

Виж повече

Осми научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

Радослава Терзиева и Деян Николов бяха докладчици на осмия Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, който се проведе на 30.10.2018 г. Радослава Терзиева разказа за възможността за моделиране на бизнес казуси с матрични игри и я илюстрира с практически примери. Деян Николов говори на тема "Софтуер за хора със специални образователни потребности". Незрящият студент направи демонстрация как работи с компютъра и показа, че силата на духа

Виж повече

Участие на докторант в Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018"

Докторант Радослава Териева участва с доклад на Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018". Конференцията се проведе в периода 25-27 октомври 2018 г. в гр. Шумен. Събитието се организира от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и се провежда на всеки две години.

Виж повече

Участие на студенти в Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" ICTTE 2018

Студентите Красен Йорданов и Силвия Дичева участваха с доклад на Международна научна конференция "Техника, технологии, образование" ICTTE 2018. Конференцията се проведе на 18-19 октомври 2018 г. в гр. Ямбол.

Виж повече

Седми научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 3 октомври 2018 г. се проведе седма сбирка на Научния семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Елена Георгиева представи разработката си – мобилно приложение - мотиватор за поставяне на цели и организация на задачи. Владимир Цветков докладва за работата си по създаване на педагогически патерни за диференциран подход в обучението.

Виж повече

Шести научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

Шести научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации се проведе на 5 юли 2018 г. Трима студенти докладваха за разработките си - Христо Христов, Сениха Миминевска и Калина Ранчева. Христо Христов представи концептуален модел и софтуерно приложение за управление на медицински практики "IDoctor". Сениха Миминевска докладва за разработваната от нея Система за оптимизиране на пътния трафик, а Калина Ранчева – за уеб-базиран съветник за хранене в „

Виж повече