Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новини

Втора работна среща по проект "Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението"

На 9 май 2018 г. се проведе втора работна среща по проект „Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението“. Участниците в целевата група бяха информирани за резултатите от първия етап на проекта. Доц. Хаджиколева запозна студентите с предстоящите дейности и задачи. Бяха обсъдени планираните обучения, студентски научни семинари и възможностите за подкрепа за изготвяне на публикации и участие в научни форуми и конференции.

Виж повече

Българската писменост по света – за 24 часа на 24 май

Броени дни ни делят от най- българския празник – 24 май – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Ентусиасти от четирите краища на България се обединиха в уникална кампания, която ще представи емоциите на българите по цял свят в най-българския ден – 24 май .

Кампанията „Българската писменост по света – за 24 часа на 24 май“ се реализира с подкрепата на Студентска школа за ИКТ иновации. Логото е разработе

Виж повече

Шеста студентска научна сесия на ФМИ при ПУ

На 6 януари 2018 г. във Факултета по математика и информатика при Пловдивския университет се проведе Шеста студентска научна сесия. Студентите Петя Делчева, Иван Желев и Веселина Нанева докладваха за последните си разработки.

Виж повече

Обучителен семинар "Научно писане. Стандарти за цитиране"

На 29 ноември 2017 г. се проведе обучителен семинар на тема „Научно писане. Стандарти за цитиране“. Темата беше представена от доц. д-р Станка Хаджиколева. Бяха разгледани основни въпроси, свързани с академичното писане.

Виж повече

Участие на студенти в Научна конференция “Иновационни софтуерни инструменти и технологии с приложения в научни изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението”

Студентите Иван Желев и Веселина Нанева участваха с доклади на официален научен форум. Те изнесоха доклади на научна конференция “Иновационни софтуерни инструменти и технологии с приложения в научни изследвания по математика, информатика и педагогика на обучението”, която се проведе на 23 ноември 2017 г. в к. к. Пампорово.

Виж повече

Обучителен семинар “Английски език в научноизследователската дейност”

Обучителен семинар на тема „Английски език в научноизследователската дейност“ се проведе на 14 ноември 2017 г. Ас. Мариета Атанасова разгледа множество често срещани езикови грешки, които са причина за отхвърляне на научни статии. Студентите получиха насоки и препоръки за водене на академична кореспонденция.

Виж повече

Обучителен семинар “Среда за електронно обучение Мудъл”

Третият обучителен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации се проведе на 7 ноември 2017 г. Лекторите гл. ас. д-р Надежда Ангелова и гл. ас. д-р Габриела Кирякова проведоха обучение на тема „Среда за електронно обучение Мудъл“. Те представиха на студентите основните функционалности на средата Мудъл от студентска и от преподавателска перспектива и ги запознаха с възможностите за моделиране на образователни ресурси и дейности.

Виж повече

Студентски семинар "Игра на нули и единици" за стартиращи дигитални предприемачи

Иван Желев, Веселина Нанева и Владимир Цветков участваха в студентски семинар "Игра на нули и единици" за стартиращи дигитални предприемачи. Студентите се запознаха с текущото състояние на дигиталното предприемачество в България и по света, и получиха ценни съвети от изявени лектори и експерти. Семинарът се проведе в 3 – 5 ноември 2017, гр. Банкя, организиран от Институт за икономическа политика и Фондация „Ханс Зайдел“.

Виж повече

Обучителен семинар "Презентационни умения"

На 31 октомври 2017 г. се проведе втори обучителен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението. Темата „Презентационни умения“ беше представена от доц. Ж. Райкова, която запозна студентите с най-добрите практики за вербално и невербално представяне и им даде множество съвети за подготовка на успешна презентация.

Виж повече

Участие в 56-та Научна конференция “Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот.”

Докторант Тодор Рачовски и студент Владимир Цветков участваха с доклад на 56-та Научна конференция “Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот.”. Конференцията се проведе на 27-28 октомври 2017 г. в гр. Русе.

Виж повече