Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новини

Обучителен семинар “Английски език в научноизследователската дейност”

Обучителен семинар на тема „Английски език в научноизследователската дейност“ се проведе на 14 ноември 2017 г. Ас. Мариета Атанасова разгледа множество често срещани езикови грешки, които са причина за отхвърляне на научни статии. Студентите получиха насоки и препоръки за водене на академична кореспонденция.

Виж повече

Обучителен семинар “Среда за електронно обучение Мудъл”

Третият обучителен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации се проведе на 7 ноември 2017 г. Лекторите гл. ас. д-р Надежда Ангелова и гл. ас. д-р Габриела Кирякова проведоха обучение на тема „Среда за електронно обучение Мудъл“. Те представиха на студентите основните функционалности на средата Мудъл от студентска и от преподавателска перспектива и ги запознаха с възможностите за моделиране на образователни ресурси и дейности.

Виж повече

Студентски семинар "Игра на нули и единици" за стартиращи дигитални предприемачи

Иван Желев, Веселина Нанева и Владимир Цветков участваха в студентски семинар "Игра на нули и единици" за стартиращи дигитални предприемачи. Студентите се запознаха с текущото състояние на дигиталното предприемачество в България и по света, и получиха ценни съвети от изявени лектори и експерти. Семинарът се проведе в 3 – 5 ноември 2017, гр. Банкя, организиран от Институт за икономическа политика и Фондация „Ханс Зайдел“.

Виж повече

Обучителен семинар "Презентационни умения"

На 31 октомври 2017 г. се проведе втори обучителен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението. Темата „Презентационни умения“ беше представена от доц. Ж. Райкова, която запозна студентите с най-добрите практики за вербално и невербално представяне и им даде множество съвети за подготовка на успешна презентация.

Виж повече

Участие в 56-та Научна конференция “Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот.”

Докторант Тодор Рачовски и студент Владимир Цветков участваха с доклад на 56-та Научна конференция “Индустрия 4.0. Бизнес среда. Качество на живот.”. Конференцията се проведе на 27-28 октомври 2017 г. в гр. Русе.

Виж повече

Участие на студенти в в Национална научна конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие”

Веселина Нанева и Иван Желев участваха с доклад в Национална научна конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие”. Конференцията се организира от Филиала на Пловдивския университет в гр. Смолян и се проведе на 27-28 октомври 2017 г.

Виж повече

Обучителен семинар "Методология и методи на научните изследвания"

На 24 октомври 2017 г. се проведе първият обучителен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението. Темата „Методология и методи на научните изследвания“ беше представена от доц. д-р Йорданка Димова. Тя запозна студенти от Факултета по математика и информатика с базови понятия и методи за провеждане на научни изследвания и представи редица интересни примери от областта на природните науки.

Виж повече

Втори научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

Втората сбирка на Научния семинар на Студентска школа за ИКТ иновации се проведе на 17 октомври 2017 г. Веселина Тавкова докладва за проведените от нея проучвания и анализи на тема „Базови модели на разпространение на иновациите с нелинейна зависимост от действителния пазар“. Веселина Нанева изнесе доклад, озаглавен „Използване на бизнес мрежи в работата на академичните общности“.

Виж повече

Участие на студент в Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“

Петя Делчева бе първият участник в проекта, който участва с доклад на официален научен форум. Студентката изнесе доклад на Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“, която се проведе на 12-13 октомври 2017 г. в гр. Пловдив.

Виж повече

Първи научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 10 октомври 2017 г. се проведе първата сбирка на Научния семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Двама от участниците в проекта докладваха за своята работа през летните месеци. Владимир Цветков изнесе доклад на тема „Цифрово хранилище на педагогически патерни“, а Петя Делчева – „Облачни инструменти за обучението по изобразителни изкуства“.

Виж повече