Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новини

Участие на студенти в в Национална научна конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие”

Веселина Нанева и Иван Желев участваха с доклад в Национална научна конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие”. Конференцията се организира от Филиала на Пловдивския университет в гр. Смолян и се проведе на 27-28 октомври 2017 г.

Виж повече

Обучителен семинар "Методология и методи на научните изследвания"

На 24 октомври 2017 г. се проведе първият обучителен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението. Темата „Методология и методи на научните изследвания“ беше представена от доц. д-р Йорданка Димова. Тя запозна студенти от Факултета по математика и информатика с базови понятия и методи за провеждане на научни изследвания и представи редица интересни примери от областта на природните науки.

Виж повече

Втори научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

Втората сбирка на Научния семинар на Студентска школа за ИКТ иновации се проведе на 17 октомври 2017 г. Веселина Тавкова докладва за проведените от нея проучвания и анализи на тема „Базови модели на разпространение на иновациите с нелинейна зависимост от действителния пазар“. Веселина Нанева изнесе доклад, озаглавен „Използване на бизнес мрежи в работата на академичните общности“.

Виж повече

Участие на студент в Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“

Петя Делчева бе първият участник в проекта, който участва с доклад на официален научен форум. Студентката изнесе доклад на Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“, която се проведе на 12-13 октомври 2017 г. в гр. Пловдив.

Виж повече

Първи научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 10 октомври 2017 г. се проведе първата сбирка на Научния семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Двама от участниците в проекта докладваха за своята работа през летните месеци. Владимир Цветков изнесе доклад на тема „Цифрово хранилище на педагогически патерни“, а Петя Делчева – „Облачни инструменти за обучението по изобразителни изкуства“.

Виж повече

Участие в Десета национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество"

Студенти от ФМИ участваха в Десета национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество". Те изслушаха научни доклади от водещи учени и се потопиха в научната атмосфера на конференцията. Запознаха се с някои детайли, свързани с участието в научни форуми.

Виж повече

Презентация на тема „Докторантурата в Република България. Нормативна уредба, условия и ред за прием, обучение и придобиване на образователната и научна степен "доктор"

На 7 юни 2017 г., г-жа Цвета Темелкова, началник на отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“, запозна студентите с нормативната уредба за придобиване на образователна и научна степен „доктор“. Тя представи детайлно процедурите за прием и обучение на докторанти. Студентите зададоха редица въпроси, свързани с реда за придобиване на докторска степен.

Виж повече

Конкурс за лого на Студентска школа

Обявен е конкурс за изработване на лого на Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението. Предложенията се изпращат на e-mail stankah@uni-plovdiv.bg в срок до 31 юли 2017 г.

Виж повече

Първа работна среща по проект "Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението"

На 7 юни 2017 г. беше проведна първа работна среща по проект „Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението“. Участниците в целевата група бяха запознати с предстоящите дейности и задачи. Получиха информация как да изготвят индивидуален план за работата си по проекта, за планираните обучения, научни семинари и възможностите за подкрепа за изготвяне на публикации и участие в научни форуми и конференции.

Виж повече