Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новини

Първа работна среща по проект "Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението"

На 7 юни 2017 г. беше проведна първа работна среща по проект „Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението“. Участниците в целевата група бяха запознати с предстоящите дейности и задачи. Получиха информация как да изготвят индивидуален план за работата си по проекта, за планираните обучения, научни семинари и възможностите за подкрепа за изготвяне на публикации и участие в научни форуми и конференции.

Виж повече