Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новини

Участие в Десета национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество"

Студенти от ФМИ участваха в Десета национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество". Те изслушаха научни доклади от водещи учени и се потопиха в научната атмосфера на конференцията. Запознаха се с някои детайли, свързани с участието в научни форуми.

Виж повече

Презентация на тема „Докторантурата в Република България. Нормативна уредба, условия и ред за прием, обучение и придобиване на образователната и научна степен "доктор"

На 7 юни 2017 г., г-жа Цвета Темелкова, началник на отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“, запозна студентите с нормативната уредба за придобиване на образователна и научна степен „доктор“. Тя представи детайлно процедурите за прием и обучение на докторанти. Студентите зададоха редица въпроси, свързани с реда за придобиване на докторска степен.

Виж повече

Конкурс за лого на Студентска школа

Обявен е конкурс за изработване на лого на Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението. Предложенията се изпращат на e-mail stankah@uni-plovdiv.bg в срок до 31 юли 2017 г.

Виж повече

Първа работна среща по проект "Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението"

На 7 юни 2017 г. беше проведна първа работна среща по проект „Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението“. Участниците в целевата група бяха запознати с предстоящите дейности и задачи. Получиха информация как да изготвят индивидуален план за работата си по проекта, за планираните обучения, научни семинари и възможностите за подкрепа за изготвяне на публикации и участие в научни форуми и конференции.

Виж повече