Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Кръгла маса “Възможности пред младите хора в науката и бизнеса”
Кръгла маса “Възможности пред младите хора в науката и бизнеса”

Кръгла маса “Възможности пред младите хора в науката и бизнеса” се проведе на 10 ноември 2018 г. в гр. Хисаря. Участниците в проекта дискутираха възможностите за провеждане на научна дейност и перспективите пред младите учени в България. Доц. Хаджиколева ги запозна с новите законови регламенти за обучение и придобиване на образователно и научна степен "доктор". Д-р Рачовски разказа за докторантурата си, за предизвикателствата, които е срещнал по пътя, за удовлетворението и израстването си. Веселина Нанева и Иван Желев споделиха за опита си в ИТ бизнеса, представиха някои изпитани възможности за обучение и бизнес през Интернет. Всички студенти се обединиха около общо мнение - иновациите са изключително важни за икономическия приоритет, а свързващото звено са младите учени.