Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Четиринадесети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации
Четиринадесети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

Четиринадесетият научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации се проведе на 20 януари 2021 г. Студентът Димитър Попов представи работата си по създаване на играта Moo Lander. Той сподели своя опит и работата по дизайна и разработката на играта. Разказа за предизвикателствата, с които се е сбълскал, и трудностите, които е преодолял. Студент Мария Борисова докладва за опита си с Orange за анализ и обработване на данни. Тя представи и примери за употреба на приложението.