Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Четвърти научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации
Четвърти научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

Валерия Пижева и Благовест Пижев бяха докладчици на четвъртия Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, който се проведе на 22.06.2018 г. Те представиха работата си по изграждане на софтуерни модули за анализ и визуализация на хидрометрични и метеорологични данни. Благовест Пижев направи демонстрация на софтуерните разработки.