Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Девети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации
Девети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 10 ноември 2018 г. в гр. Хисаря се проведе девета сбирка на Научния семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Докторант Неделчо Андонов докладва за съвременни технологии за управление на сигурността и защита на приложения в облака. Той разгледа някои добри практики и сподели личните си впечатления за основните проблеми на сигурността в облака.