Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

XIX-ти научен семинар на Школа за ИКТ иновации
XIX-ти научен семинар на Школа за ИКТ иновации

На 18 ноември 2022 г. се проведе XIX научен семинар на Школа за ИКТ иновации. Докт. Желязко Терзийски разказа за работата си, насочена към използването на иновативни технологии за in silico анализ на физикохимичните характеристики на пептиди. Докт. Благовест Пижев представи разработвано от него мобилно приложения за обработка и визуализиране на метеорологични и хидрометрични данни. Докт. Владимир Цветков докладва за резултатите от проведено със студенти обучение, насочено към формиране на компетентности за използване на педагогически патерни при изграждане на електронни курсове в Мудъл.