Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Дванадесети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации
Дванадесети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

Дванадесетият научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации се проведе онлайн, на 10 юли 2020 г. Студентката Мария Борисова представи проучванията си за възможностите за формиране на мисловни умения от висок порядък. Темата на нейния доклад е "Формиране на умения от висок порядък чрез обучение по Графови бази от данни". Докторант Дамяна Тодорова разказа за проведено изследване за използване на социалните медии в обучението. Разгледа основните рискове и проблеми, свързани с качеството на учебното съдържание, авторство и плагиатство, информационна сигурност на участниците в образователните процеси, използване на фалшиви и чужди самоличности, психичното здраве на обучаемите, и др.