Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Единадесети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации
Единадесети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 15 ноември 2019 г. се проведе научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Докторант Емил Йончев докладва за напредъка по работата за създаване на формален модел на език за педагогически патерни. Доц. Хаджиколев разказа за проблеми с оценяването на студентите, обучаващи се по програмиране. Той представи задачата за многокритериално оценяване на студентите, базирано на Таксономията на Блум. Докторант Йотов разказа за проведените от него експерименти с невронни мрежи, а докторант Трънков - за използването на различни методи на изкуствения интелект за решаване на поставената задача.