Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Информационна среща "Докторантурата в България – нормативна уредба, възможности и перспективи"
Информационна среща "Докторантурата в България – нормативна уредба, възможности и перспективи"

На 4.02.2021 г. беше проведена онлайн информационна среща „Докторантурата в България – нормативна уредба, възможности и перспективи“. Лектор беше г-жа Цвета Темелкова - началник на Отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“ при ПУ. На срещата присъстваха както студенти от ФМИ, така и докторанти от различни факултети на Пловдивския университет. Г-жа Темелкова представи подробно условията и нормативната уредба за прием и обучение на докторанти, както и реда за придобиване на ОНС „доктор“. Студенти и докторанти получиха отговори на своите въпроси, с обещание за бъдеща подкрепа при нужда. Доц. Хаджиколева изрази надежда, че все повече млади хора ще изберат да работят научноизследователска работа и ще изведат България до икономически просперитет. Информационното събитие е естествен завършек на работата по проект "Формиране на научни компетентности в Студентска школа за ИКТ иновации", финансиран от Фонд "Научни изследвания" при ПУ "П. Хилендарски".