Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Участие на студенти в Научна конференция „Дни на науката 2021“
Участие на студенти в Научна конференция „Дни на науката 2021“

Научна конференция „Дни на науката 2021“ се проведе онлайн, в периода 25-27 ноември 2021 г. В работата на конференцията с доклади участваха студентката Мария Борисова и докторант Емил Йончев. Работата на Мария Борисова е фокусирана върху анализ на резултатите от обучението по математика в 6-ти клас с цел повишаване на качеството на обучението. Емил Йончев представи някои идеи за моделиране на педагогически патерни в Мудъл чрез стандартни учебни дейности и ресурси.