Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Обучителен семинар “Английски език в научноизследователската дейност”
Обучителен семинар “Английски език в научноизследователската дейност”

Обучителен семинар на тема „Английски език в научноизследователската дейност“ се проведе на 14 ноември 2017 г. Ас. Мариета Атанасова разгледа множество често срещани езикови грешки, които са причина за отхвърляне на научни статии. Студентите получиха насоки и препоръки за водене на академична кореспонденция.