Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Обучителен семинар "Изкуственият интелект в научноизследователската дейност"
Обучителен семинар "Изкуственият интелект в научноизследователската дейност"

На 28 септември 2021 г. стартира цикъл от обучителни семинари, посветени на изкуствения интелект. Обучението се провежда от доц. д-р Маргарита Терзийска. Първият семинар беше на тема "Изкуственият интелект в научноизследователската дейност". Доц. Терзийска разгледа последователност някои специфики на научната дейност, етапите на научното изследване и различните видове изкуствен интелект. Тя запозна участниците в семинара с предимствата и недостатъците на различни основни техники на изкуствения интелект.