Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Обучителен семинар "Методология и методи на научните изследвания"
Обучителен семинар "Методология и методи на научните изследвания"

На 24 октомври 2017 г. се проведе първият обучителен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението. Темата „Методология и методи на научните изследвания“ беше представена от доц. д-р Йорданка Димова. Тя запозна студенти от Факултета по математика и информатика с базови понятия и методи за провеждане на научни изследвания и представи редица интересни примери от областта на природните науки.