Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Обучителен семинар "Презентационни умения"
Обучителен семинар "Презентационни умения"

На 31 октомври 2017 г. се проведе втори обучителен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението. Темата „Презентационни умения“ беше представена от доц. Ж. Райкова, която запозна студентите с най-добрите практики за вербално и невербално представяне и им даде множество съвети за подготовка на успешна презентация.