Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Обучителен семинар “Среда за електронно обучение Мудъл”
Обучителен семинар “Среда за електронно обучение Мудъл”

Третият обучителен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации се проведе на 7 ноември 2017 г. Лекторите гл. ас. д-р Надежда Ангелова и гл. ас. д-р Габриела Кирякова проведоха обучение на тема „Среда за електронно обучение Мудъл“. Те представиха на студентите основните функционалности на средата Мудъл от студентска и от преподавателска перспектива и ги запознаха с възможностите за моделиране на образователни ресурси и дейности.