Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

XVIII-ти научен семинар на Школа за ИКТ иновации
XVIII-ти научен семинар на Школа за ИКТ иновации

Д-р Костадин Йотов и бакалавър Йоан Йорданов докладваха за работата си на Осемнадесети научен семинар на Школа за ИКТ иновации, който се проведе на 18 ноември 2022 г. Костадин Йотов представи изследванията си, свързани с установяване на ограничения за броя на неврони и слоеве в топологията на апроксимиращи изкуствени невронни мрежи. Йоан Йорданов разказа за експериментите си за използване на изкуствен интелект за разпознаване на текст и гласов асистент в обучението по Информационни технологии.