Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Участие на студент в VIII Международна конференция на младите учени - Пловдив
Участие на студент в VIII Международна конференция на младите учени - Пловдив

В периода 23-26 юли 2020 г. се проведе VIII Международна конференция на младите учени - Пловдив. Форумът предоставя на младите учени от различни страни възможност за изява, придобиване на опит и увереност при презентирането на научни идеи и резултати. В него взе участие и Мария Борисова. Тя представи свои разработки, свързани с формирането на мисловни умения от висок порядък при обучението по графови бази от данни.