Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Осми научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации
Осми научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

Радослава Терзиева и Деян Николов бяха докладчици на осмия Научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации, който се проведе на 30.10.2018 г. Радослава Терзиева разказа за възможността за моделиране на бизнес казуси с матрични игри и я илюстрира с практически примери. Деян Николов говори на тема "Софтуер за хора със специални образователни потребности". Незрящият студент направи демонстрация как работи с компютъра и показа, че силата на духа е водеща при постигане на желаните образователни цели.