Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Работна среща по проект "Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации"
Работна среща по проект "Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации"

На 22 януари 2021 г. се проведе първа работна среща по проект "Подкрепа за провеждане на научни изследвания в Школа за ИКТ иновации". Доц. Хаджиколева запозна участниците с планираните дейности и очакваните резултати. Обсъдени са текущите задачи и съответните срокове.