Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Първи научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации
Първи научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 10 октомври 2017 г. се проведе първата сбирка на Научния семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Двама от участниците в проекта докладваха за своята работа през летните месеци. Владимир Цветков изнесе доклад на тема „Цифрово хранилище на педагогически патерни“, а Петя Делчева – „Облачни инструменти за обучението по изобразителни изкуства“.