Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Пети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации
Пети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 28 май 2018 г. се проведе петата сбирка на Научния семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Валентина Русева представи модел и софтуерен прототип на мобилно приложение, подпомагащо обучението по математика. Радина Иванова представи работата си по изграждане на мобилна игра.