Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Петнадесети научен семинар на Школа за ИКТ иновации
Петнадесети научен семинар на Школа за ИКТ иновации

На 21 октомври 2021 г. се проведе петнадесети семинар на Школа за ИКТ иновации. Докторант Минчо Симов разказа за началната си работа, насочена към използването на компютърно зрение в класната стая. Докторант Дамяна Грънчарова представи изследванията си, свързани с формиране на научна грамотност у учениците чрез използване на иновативни методи в обучението по физика. Разказа за редица експерименти, проведени в класната стая в часовете по физика и за творческата работа на обучаемите.