Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Презентация на тема „Докторантурата в Република България. Нормативна уредба, условия и ред за прием, обучение и придобиване на образователната и научна степен "доктор"
Презентация на тема „Докторантурата в Република България. Нормативна уредба, условия и ред за прием, обучение и придобиване на образователната и научна степен "доктор"

На 7 юни 2017 г., г-жа Цвета Темелкова, началник на отдел „Развитие на академичния състав и докторантури“, запозна студентите с нормативната уредба за придобиване на образователна и научна степен „доктор“. Тя представи детайлно процедурите за прием и обучение на докторанти. Студентите зададоха редица въпроси, свързани с реда за придобиване на докторска степен.