Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Работна среща
Работна среща

Докторант Неделчо Андонов беше домакин на работна среща, проведена на 1 декември 2019 г. Обсъдени са трудностите при изграждане на приложение за моделиране на бизнес процеси, базирано на апарата на обобщените мрежи. Дискутирани са различни възможни решения.