Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Седемнадесети научен семинар на Школа за ИКТ иновации
Седемнадесети научен семинар на Школа за ИКТ иновации

Докторанти Желязко Терзийски и Костадин Йотов докладваха за работата си на Седемнадесети научен семинар на Школа за ИКТ иновации, който се проведе на 29 ноември 2021 г. Докт. Терзийски представи изследванията си за възможностите за кодиране на аминокиселинни последователности с цел прогнозиране на биологичната им активност чрез методи на изкуствения интелект. Докт. Йотов докладва за работата си по създаване на Неврокибернетична система за прогнозиране на потреблението на електрическа енергия в Електроергийната система на България.