Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Обучителен семинар на тема: „Академично писане и работа с информационни източници“
Обучителен семинар на тема: „Академично писане и работа с информационни източници“

На 29 октомври 2019 г., проф. Йордан Христосков проведе обучение на тема „Академично писане и работа с информационни източници“. Той разгледа важни въпроси, свързани с работата с информационни източници, тяхното качество и стойност, правила за цитиране, перифразиране и обобщаване, стилове за цитиране и позовавания на различни видове източници, и др. Специално внимание обърна на специфичните особености на академичното писане. Проф. Христосков отговори на въпросите на младите учени и им предостави множество разработени от него образователни ресурси за самообучение по темата.