Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Обучителен семинар "Алгоритми на изкуствения интелект"
Обучителен семинар "Алгоритми на изкуствения интелект"

Семинар на тема „Алгоритми на изкуствения интелект“ се проведе на 29 септември 2021 г. Доц. Маргарита Терзийска представи концепцията за изкуствена невронна мрежа. Последователно разгледа основни въпроси, свързани с обучението на невронни мрежи, методи за обучение и проблеми при обучението на невронни мрежи. Разясни същността на размитата логика и даде пример за хибридна невронно размита структура.