Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Обучителен семинар "Използване на Python за създаване на невронни мрежи"
Обучителен семинар "Използване на Python за създаване на невронни мрежи"

На 6 октомври 2021 г. се проведе семинар на тема "Използване на Python за създаване на невронни мрежи". Доц. Терзийска направи кратък преглед на най-популярните библиотеки. Показа с конкретни примери как може да се създадат и обучат невронни мрежи с Python.