Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Обучителен семинар на тема: „Конструиране на изкуствени невронни мрежи с MatLab“
Обучителен семинар на тема: „Конструиране на изкуствени невронни мрежи с MatLab“

„Конструиране на изкуствени невронни мрежи с MatLab“ беше темата на поредния тематичен обучителен семинар, проведен на 15 ноември 2019 г. от докторант Костадин Йотов. Той представи възможностите на Neural Net Fitting tool за апроксимиране на функции и процеси и предсказване. Разгледа основните етапи при моделиране и обучение на невронна мрежа.