Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Научен семинар по проект "Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса"
Научен семинар по проект "Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса"

На 13 ноември 2020 г. се проведе научен семинар по проект "Моделиране на невронни мрежи с приложения в бизнеса". Представиха се три научни разработки: "Оптимизация в производственото планиране на камгарни прежди чрез методи на машинното обучение", с автор докт. Мирослав Трънков; "Използване на техники от изкуствения интелект за прогнозиране на биологична активност на пептиди" - докт. Желязко Терзийски; "Система за избор на най-ефективен метод за прогнозиране чрез статистически анализ, времеви редове и изкуствени невронни мрежи" - докт. Костадин Йотов. В семинара активно се включиха и студенти.