Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Обучителен семинар "Моделиране на невронни мрежи в Matlab"
Обучителен семинар "Моделиране на невронни мрежи в Matlab"

Моделиране на невронни мрежи в Matlab беше темата на семинара, който се проведе на 5 октомври 2021 г. Доц. Терзийска представи основните инструменти в Matlab за създаване на невронни мрежи. С конкретни примери илюстрира работата с инструментите Neural Network Toolbox и Deep Network Designer.