Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Обучителен семинар на тема: „Презентиране и комуникиране в научните среди“
Обучителен семинар на тема: „Презентиране и комуникиране в научните среди“

Семинар на тема „Презентиране и комуникиране в научните среди“ се проведе на 22 октомври 2019 г. в Дома на учените - гр. Пловдив. Доц. Желязка Райкова разясни основните правила и изисквания за добра презентация. Последователно разгледа основни въпроси, свързани със структурата и съдържанието на презентацията, оформянето, ролята на цветовете, различни аспекти на вербалната и невербалната презентация и др. Тя даде на младите учени множество съвети и идеи за добро презентиране.