Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Шести научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации
Шести научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

Шести научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации се проведе на 5 юли 2018 г. Трима студенти докладваха за разработките си - Христо Христов, Сениха Миминевска и Калина Ранчева. Христо Христов представи концептуален модел и софтуерно приложение за управление на медицински практики "IDoctor". Сениха Миминевска докладва за разработваната от нея Система за оптимизиране на пътния трафик, а Калина Ранчева – за уеб-базиран съветник за хранене в „Зоната“.