Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Шестнадесети научен семинар на Школа за ИКТ иновации
Шестнадесети научен семинар на Школа за ИКТ иновации

В поредният докторантски семинар на Школа за ИКТ иновации докладваха докторанти Емил Ангелов и Мухарем Моллов. Докторант Ангелов разказа за работата си по изграждане на JavaScript-базирана среда за разпределена обработка на изображения. Докторант Моллов представи идеите си за компетентностен подход в обучението по професия "Приложен програмист".