Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Тринадесети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации
Тринадесети научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации

На 14 декември 2020 г. се проведе поредния научен семинар на Студентска школа за ИКТ иновации. Докторант Меги Дакова изнесе доклад на тема "Предизвикателства и политики пред Наука – Бизнес – Образование". Тя разгледа актуалните политики и стратегии, насочени към реформиране на образованието и науката в подкрепа на бизнеса. Докторант Емил Йончев представи напредъка си по работата за конструиране на учебен път в контекста на Е-обучението.