Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Участие на докторант в Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018"
Участие на докторант в Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018"

Докторант Радослава Териева участва с доклад на Научна конференция с международно участие "МАТТЕХ 2018". Конференцията се проведе в периода 25-27 октомври 2018 г. в гр. Шумен. Събитието се организира от Шуменски университет "Епископ Константин Преславски" и се провежда на всеки две години.