Студентска школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Участие на докторант в 6th IEEE International Conference “Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering”
Участие на докторант в 6th IEEE International Conference “Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering”

На 21 и 22 ноември 2019 в гр. София се проведе 6-та международна конференция “Big Data, Knowledge and Control Systems Engineering”. Докторант Желязко Терзийски взе участие в работата на конференцията. Представената разработка е за прогнозиране на замърсеността на въздуха с финни прахови частици с помощта на невронна мрежа.