Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Участие на докторанти в Научна конференция „Дни на науката 2020“
Участие на докторанти в Научна конференция „Дни на науката 2020“

Научна конференция „Дни на науката 2020“ се проведе на 20–21 ноември 2020 г., в онлайн формат. Форумът се организира от Съюз на учените в България – клон Пловдив и ежегодно привлича учени от различни научни направления. В работата на конференцията, с доклади участваха докторантите Мирослав Трънков, Емил Йончев, Желязко Терзийски и Дамяна Тодорова. Мирослав Трънков разказа за проведни експерименти за оптимизиране на производството на текстилни влакна с помощта на методи за машинно обучение. Желязко Терзийски докладва за работата си по класифициране на антиоксидантни пептиди чрез машинно обучение. Емил Йончев представи идеите си за създаване на модел за конструиране на учебен път чрез педагогически патерни, а Дамяна Тодорова представи изследванията си за формиране на природонаучна грамотност в онлайн обучението.