Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Участие на студент в Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“
Участие на студент в Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“

Петя Делчева бе първият участник в проекта, който участва с доклад на официален научен форум. Студентката изнесе доклад на Международна научна конференция „Наука, образование и иновации в областта на изкуството“, която се проведе на 12-13 октомври 2017 г. в гр. Пловдив.