Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Участие на студенти в IХ-та Международна научна конференция на младите учени
Участие на студенти в IХ-та Международна научна конференция на младите учени

IХ-та Международна научна конференция на младите учени се проведе на 14 – 15 юли 2022, в онлайн формат. Форумът се организира от Клуб на младите учени при Съюз на учените в България – Пловдив. В работата на конференцията, с доклади участваха студентите Йоан Йорданов и Мария Горгорова. Йоан Йорданов докладва за експеримент, проведен с ученици от 5-ти клас в час по информационни технологии. Гласов асистент с изкуствен интелект предоставя учебно съдържание на учениците и в режим на диалог провежда тест. В експеримента е използвана иновативна технология с изкуствен интелект Gala AI, разработена от български екип под ръководството на Любомир Михалчев. Мария Горгорова разказа за работата си по изграждане на софтуерно приложение за колегиално оценяване на студентски портфолиа, което подпомага развитието на мисловни умения от висок порядък. Презентациите на двамата студенти бяха отличени с награди за най-добри презентации в секции "Техника и технологии" и "Математика и информатика".