Школа за ИКТ иновации в бизнеса и обучението

Новина

Участие на студенти в в Национална научна конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие”
Участие на студенти в в Национална научна конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие”

Веселина Нанева и Иван Желев участваха с доклад в Национална научна конференция „Образование и наука – за личностно и обществено развитие”. Конференцията се организира от Филиала на Пловдивския университет в гр. Смолян и се проведе на 27-28 октомври 2017 г.